Филтрирай резултатите
1-10 от 86
11 стр.

Ефективност на учебно – възпитателния процес в детската градина чрез използване на информационно- комуникативните технологии (ИКТ)

Съвременното дете расте в един бързоразвиващ се в технологично отношение свят и педагога трябва да работи по нов начин, интересен за децата и отговарящ на техните потребности. Това налага все по-честото използване на иновативни методи..
12 стр.

Извеждане на процес за вземане на решение за покупка

Потребителите, формиращи търсенето на даден пазар, са фундаментален елемент за всяка една икономическа сфера. Техните предпочитания, модели на поведение и начин на мислене, осъзнати или неосъзнати, са двигателят на пазарното предлагане
17 стр.

Информационни технологии в бизнеса

В настоящата курсова работа си поставям за цел да обърна внимание и да анализирам съществуващия работен процес във фирма – производител на алуминиева и PVC дограма - „Уют Стил“ ЕООД...
113 стр.

Виртуалните частни мрежи - същност и предназначение (VPN)

Тази дипломна работа има за цел да разглежда, проучва, и предостави информация за това как трябва да изглежда мрежата на една средно голяма фирма, която е разположена в повече от едно населено място и за която работят и мобилни структури...
91 стр.

Управление на информационните ресурси

Целта на анализа е да се проследят основните проблеми при одита на информационната сигурност и на тази база да се изградят ефективни мерки за защита на информационните системи...
54 стр.

Разработване на прототип за домашна автоматизация с отворена платформа Ардуино

Целта на дипломната работа е разработването на уеб сървър с помощта на отворена платформа Ардуино, който предоставя информация за прикачените към контролера сензори и безжично получени данни от друг такъв контролер...
33 стр.

Информационно търсене

Лекционен курс по "Информационно търсене". Какво е информацията, как се стига до нея, как се преценява истинността и верността на информацията, как се търси в Интернет...
14 стр.

Запознаване с презентациите Power Point

PowerPoint е приложение от Microsoft Office, което помага за създаването на професионални компютърни презентации от слайдове...
12 стр.

IT системи в полза на бизнес анализа – видове, описание, приложимост

Въвеждането на IT системи решава проблема с все по-растящата нужда от интелигентни и практични решения за управление и координиране на дейностите в предприятието...
52 стр.

Дефиниране на метрики за киберсигурност в системи за онлайн залагания

Киберсигурност това е съвкупност от технологии, процеси и практики, предназначени за защита на мрежи, компютри, програми и данни от атака, щети или неоторизиран достъп...