Филтрирай резултатите
21-30 от 161
9 стр.

Дефиниране и използване на масиви и символни низове в език С++

С++ (произнася се „си-плюс-плюс“) е неспециализиран език за програмиране от високо ниво. Той е обектно-ориентиран език със статични типове. От 1990-те, С++ е един от най-популярните комерсиални езици за програмиране...
12 стр.

Опис на програма за контрол на Пещ

Лесно приспособяване на решетката към различни размери на товара, автоматично преместване на товара между отделните модули на агрегата...
18 стр.

Разработване на мобилно приложение. Лична счетоводна програма

Обхват на фукционалността: потребителско управление, регистрация. Влизане чрез удостоверяване. Съхраняване на записите за регистрирани потребители. Потребителят получава удостоверение след регистрация...
17 стр.

Курсова работа по Програмиране

Да се напише програма, която описва структура за коли с полета идентификационен код, цвят, обем на двигателя, марка и цена. Програмата да е организирана с меню и да реаллизира (чрез функции)...
9 стр.

Курсов проект по обектно ориентирано програмиране 2 част

Условие: Да се създаде клас CPools6_49 описващ фиш на спорт-тото 6 от 49, с член данни: номер на фиша и множество от шест числа от 1 до 49...
15 стр.

Курсова работа по Алгоритмизация и програмиране

Въвеждане на данни. Извеждане на всички данни. Извеждане на оценките на всички студенти по определена дисциплина...
14 стр.

Визуализация на научни данни - мобилни устройства

В курсовата работа са разгледани различни алгоритми и техники за визуализацията на графики, схеми и т.н. при мобилните устройства...
20 стр.

Паралелно програмиране с MPI

Паралелното програмиране обхваща дейностите по създаването на компютърни програми, при които множество изчисления се изпълняват едновременно. То се базира на принципите за декомпозиране на изчислителния проблем на...
14 стр.

Характеристики и приложение на JavaScript

Описва характеристиките и начините на приложение на JavaScript...