Филтрирай резултатите
1-10 от 303
12 стр.

Наночастиците като преносители на природно биологични вещества

Наночастиците (nano particles, quantum dots) са частици от различни материали с размер от 1 до 100nm. В случай, че са от полупроводников материал например, те се наричат квантови точки...
16 стр.

Биохимизъм на фотосинтезата

Светлинна фаза на фотосинтеза. Фотоокисление на водата. Нецикличен - цикличен транспорт на електрони...
10 стр.

Разграждане на поливинилов алкохол от Sphingomonas sp. SA3 и неговият симбиот

Kакво представлява поливиниловият алкохол; кой е работният щам за неговото получаване; какви методи и материали се използват, получените резултати...
17 стр.

Химичен състав на клетката

Клетката е най-малката структурна и функционална единица на живите организми. Над 27 от всички химични елементи, познати на Земята, влизат в състава на живите клетки...
14 стр.

Радиоактивни изотопи - приложни аспекти

Приложение на радиоактивните изотопи. Зададени са няколко примерни въпроса, свързани с материала...
26 стр.

Бионеорганична химия

Бързо определяне на структури с висока разделителна способност на протеини и други биомолекули. Използване на мощни спектроскопски инструменти за изследване, както на структури, така и на динамика...
10 стр.

Изкуството да променяме мозъка

Мозъкът е пластичен и ученето води до неговата промяна. Това съответно променя начинът ни на живот - понякога незабележимо, а друг път мощно и трансформиращо...
10 стр.

Патулин

Патулинът е органично съединение, класифицирано като поликетид. Бял прах, разтворим в кисела вода и в органични разтворители. Това е лактон, който е топлостабилен, така че не се унищожава чрез пастьоризация или термична денатурация...
24 стр.

Видове връзки в белтъчната молекула

Протеините са високомолекулни съединения, изградени от аминокиселини, които се свързват по между си чрез пептидна връзка. Отделните аминокиселини се отличават помежду си по вида на остатъка r...
10 стр.

Приложение на знанията за клетката в биотехнологичните производства

Учените по цялото земно кълбо ежедневно провеждат изследвания и търсят нови знания за клетките, с които променят света. Историята помни революционни открития в областта на биологията...