Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
10 стр.

Кандидатурата на Антон Хекимян за кмет на град София през 2023 година, анализирана и съпоставена с някои от теориите за масова комуникация.

В настоящата курсова работа ще бъде проведен анализ на кандидатурата на известния журналист Антон Хекимян за кмет на столицата на Република България – град София....
9 стр.

Специфика на калкулиране на строителната продукция

Специфика на калкулиране на строителната продукция...
12 стр.

Международен лизинг – същност, предимства и недостатъци

Курсовата работа има за цел да разгледа финансовия лизинг като форма на финансиране на компаниите в международната търговия, като се представи същността на лизинга като се направи анализ на видовете лизинг и предимствата и недостатъците му....
4 стр.

Стратегии при справяне със стреса

Курсова работа на тема Стратегии при справяне със стреса...
8 стр.

Функции на парите

Курсова по Основи на финансите на тема Функции на парите за 3-ти семестър във ВУАРР филиал Велико трново...
15 стр.

Модел на система на туризма

Идеята, генерирана от автора, следва да бъде аргументирана по отношение на нейната иновативност (иновативни идеи щебъдат поощрявани). Предложеният модел на системата на туризма следва да демонстрира познаване на теоретичните основи по дисциплината....
23 стр.

Толерантност между етносите в България

Емпирично социологическо изследване. Засяга проблемите между различните етноси в страната, наблягайки на турските и ромски общества. Основната тема е толерантността, но се засягат и теми като действията на правителството и медийното влияние....
5 стр.

Облигационно право и облигационно отношение.

Облигационно право. Облигационно право и облигационно отношение. Общо обучение за договор....
9 стр.

Историческо развитие на туризма

1. Въведение 2. Ранни форми на туризъм 3. Развитие през Новото време 4. Масовият туризъм през 20-ти век
10 стр.

Онтология на свещ

Онтология на свещ, подходяща е за изпит по предметна онтология...