Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
22 стр.

Анализ на CD, DVD и Blue-Ray дискове

Оптичният принцип за съхраняване на информация е сравнително нов метод, при който четенето и записът на информация става посредством лазерен лъч с определена дължина на вълната...
12 стр.

Управленски информационни системи за товарния транспорт

Принципни възможности на управленската информационна система. Сравнение на функционалните възможности на разглеждания софтуер. Представяне на съществените бизнес процеси за избрания сектор...
16 стр.

Google Analytics

Google Analytics е система за статистика, която събира данни за потребителите, които посещават вашия уебсайт. Извършва се чрез вграждане на специален javascript код в уебсайта. Той събира информация за потребителя, който посещава страницата...
24 стр.

Географски информационни системи

Технологията за управление на географската информация има както много различни приложения, така и много имена и акроними. Едно общоприето наименование е географската информационна система или казано на кратко - ГИС...
12 стр.

Вземане на решения при риск и неопределеност

"Коренът“ на дървото фиксира началото на процеса, а „листата“ - резултатите. Върховете се номерират последователно от корена към листата, като в тях се отразяват получените резултати от различните етапи...
12 стр.

Основни инструменти за работа с dBASE

Разгледани са основните особености, типа на базата, предназначението, начините на инсталиране и основните инструменти за работа с dBASE. Базата данни е от тип Relational...
5 стр.

Хакерската атака на LulzSec по мрежата на Playstation

През април 2011 г. хакерският синдикат LulzSec пробива мрежата на Sony Playstation. Хакерите систематично отключват защитното криптиране на Sony, получавайки по този начин достъп до личната информация на повече от 77 милиона потребители...
11 стр.

OrientDB

Това е мулти модел NoSQL, която поддържа графика, документи, ключ-стойност и обектно-ориентирано съхранение. Той е написан на Java и принадлежи към семейството на базата данни NoSQL...
10 стр.

Биометрични системи

Биометрията е метод за автоматично идентифициране на човек и потвърждаване на неговата идентичност, основан на физиологични или поведенчески характеристики...
11 стр.

Ефективност на учебно – възпитателния процес в детската градина чрез използване на информационно- комуникативните технологии (ИКТ)

Съвременното дете расте в един бързоразвиващ се в технологично отношение свят и педагога трябва да работи по нов начин, интересен за децата и отговарящ на техните потребности. Това налага все по-честото използване на иновативни методи..