Филтрирай резултатите
1-10 от 57
19 стр.

Зони за отдих

Видове, особености, устройство на курортните комплекси. Зони за морски и планински отдих, балнеология и маршрутно-познавателен отдих. Селски туризъм. Функционално планова и обемно-пространствена композиция на зоните за отдих. Насоки в развитието им...
3 стр.

Златното сечение в изкуството и архитектурата

Кое е общото в скулптурата, изображението, симфонията, стиха...? Възможно ли е да се сравнява красотата? Още древните народи са открили един унифициращ критерий. Тази мярка са нарекли златно сечение...
14 стр.

Монумент "Знаме на мира"

Докладът съдържа подробно описание на паметника, както и пълен анализ на характеристиките му, разгледани от естетическа гледна точка...
8 стр.

Йожеварош кв. Магдолна Будапеща Jozsefvaros Magdolna

Успешни практики за интеграция на ромите в центъра на Будапеща, чрез намеси в градската среда, програми, социален център и др....
31 стр.

История и основни композиционни принципи на градинско-парковото изкуство

Развити теми по ландшафтна архитуктура при доцент Бояров и Чангулев - всички въроси от конспекта...
7 стр.

Общи понятия за помещения

Кухня, спалня, баня. Разполагане в имота, минимални размери и други спесификации...
3 стр.

Градоустройство и архитектура на Хасково през XX век

Първите стъпки по градоустройство и оформление на Хасково след Освобождението са направени през 1888-1889 г. с решенията на Градския съвет за поправка на улици, мостове и чешми и за разширение и модернизиране на съществуващата...
3 стр.

Севтополис

Древният град Севтополис - реферат за тракийският град и неговото градоустройство...
9 стр.

Курсова работа по урбанистика

Курсовата работа е на тема Градоустройствена характеристика на Втори жилищен район на гр.Варна...
4 стр.

Атинска харта

През 1933 год. в Атина се провежда четвъртият конгрес на младите архитекти в европа, известен под наименованието "Международни конгреси на модерните архитекти"...