Филтрирай резултатите
1-10 от 18
7 стр.

Проблеми на социалната политика в образованието

В материала са разгледани основните проблеми на социалната политика в сферата на образованието....
5 стр.

Особености за вторият стълб на осигурителната система

Втори стълб на пенсионната система функционира на база капиталопокривния принцип. Това е така наречено задължително допълнително пенсионно осигуряване. Вторият стълб възниква, за да подсигури бъдещите пенсионери с допълнителна пенсия...
2 стр.

Декларация за семейно положение и годишния доход на член от семейството

Формуляр за семейно положение и за годишния доход на член от семейството...
2 стр.

Удостоверение за командироване на служител

Настоящият формуляр задължително се попълва изцяло и с печатни букви. Спогодба между конфедерация Швейцария и Република България за социално осигуряване...
2 стр.

Образец на заявление до кмет на община с копие до председател на ОбС за отпускане на персонална пенсия

Образецът на заявление до кмет на община с копие до председател на ОбС се попълва от заявителя с искане за отпускане на персонална пенсия на деца, чиито родител е починал, в особени случаи съгласно КСО...
3 стр.

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

Декларацията за семейно и имотно положение и имотно състояние се попълва от граждани, във връзка с техните искания в определени ситуации....
5 стр.

Социална оценка

Това е примерна социална оценка на потребител на социални услуги, настанен в Център за настаняване от семеен тип...
1 стр.

Заповед за прекратяване на социална услуга в общността

В практическата си дейност социалните работници ще се налага за прекратяват социални услуги. Тази бланка показва точната структура на един административен документ, често използван в европейските програми...
4 стр.

Декларация осигуряване

Декларация от осигурителя (самоосигуряващия) се относно правото на парично обезщетение - Приложение №15 към чл. 3, ал.1...
4 стр.