Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
28 стр.

Замърсяване на атмосферата. Процеси на горене , като източник на замърсяващи емисии. Транспортът - "глобален замърсител”.

Процесът горене, като основен замърсител . Всички вредни газове , отделени от транспортните средства и тяхното влияние в околната среда....
13 стр.

Социално-екологична грамотност на децата

План конспект екологична грамотност функции, цели, теорична рамка...
12 стр.

Горски пожари - Противопожарни мерки за опазване на горите

Презентаци опазване от горски пожари, противопожарни мерки.. Презентацията беше изготвена по защита на населението и околната среда....
15 стр.

Инвестиционно предложение за атвомагистрала - екология

Преззентация на тема екологичното влиянието на автомагисталите преди, повреме и след строителство върху околната среда...
13 стр.

Пестициди

Свойства, поведение и въздействие върху компонентите на околната среда. Токсичност при човека...
15 стр.

Хартия и картон

В презентацията е описано всичко за хартията и картона. Техните свойства и начина на обработка. Доста подробна презентация....
21 стр.

Да спасим планетата!

Презентацията е предназначена за ученици в начален етап. Може да бъде използвана в часовете по човекът и природата при представяне и изучаване на теми, свързани с опазването на околната среда....
13 стр.

Дипломна работа: Лалета

Тук ще отриете всичко за лалетата, кога се засаждат, таблици с измервания през определени периоди и други подробности...
15 стр.

Зелените идеи и устойчивото развитие

Зелени практики. Зелена икономика. Зелена бизнес идея. Обучения по екология и компостиране в училищата и детските градини...
11 стр.

Методи за намаляване на количеството на отпадъци

Отпадъците неминуемо съпътстват човешката дейност. С бурното развитие на науката и техниката през последното столетие тяхното количество се е увеличило многократно и вече създава сериозни проблеми на хората...