Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
23 стр.

Акумулаторна батерия

Акумуаторна батерия - схеми , начини на действие, снимков материал и определения...
51 стр.

Осветителна и инсталационна техника

Всяко тяло, чиято температура е по-голяма от абсолютната нула излъчва в пространството енергия под форма на електромагнитни вълни.
7 стр.

Действие на магнитното поле върху проводник с ток

Магнитно поле. Особености на магнитното поле. Сила на Ампер. Правило на изпънатите пръсти на лявата ръка...
6 стр.

Специфично съпротивление на проводникови материали

Лабораторно упражнение по Електротехнически материали. Обяснено е как се извършва упражнението. Правени са опити и данните са записани в таблица...
3 стр.

Споразумение за сътрудничество

Страните изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейности в областта на...
7 стр.

Изследване на схеми с диоди

Материалът включва схеми и времедиаграми в софтуерния продукт LTSpice...
4 стр.

Индуктивни и индукционни преобразуватели

Принципът на действие на индуктивните ВЕ се основава на изменението на елекрическия ток в намотките на индуктивна бобина или трансформатор, в зависимост от магнитното съпротивление на магнитопровода...
25 стр.

Приложна електротехника и електроника

Въведение в приложната електротехника и електроника. Фактори, определящи степента на електрически удар. Големина на тока през човека. Продължителност на действието на тока...
15 стр.

Електротехника

Постоянен и променлив ток, електрично напрежение, електрично съпротивление, последователно свързване на консуматори...
4 стр.

Определяне на относителната диелектрична проницаемост

Лабораторно упражнение по Електроматериалознание...