Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
13 стр.

Великотърновска област

Обща информация за Великотърновска област: - географско положение, граници, големина, стопанство, климат и релеф, туризъм, население, икономика, транспорт....
14 стр.

Демографско-селищна характеристика и стопански анализ на област Русе за периода 2012-2016г.

Характеристика на административна област в Северна България гр. Русе...
38 стр.

Климатични области на България

Презентацията е към учебника на издателство Булвест 2000...
24 стр.

Държавата Армения

Географско положение, релеф, води, климат, население, религия, култура...
21 стр.

Почви в България

В природната среда има нежива и жива материя. Тя изгражда специфични компоненти. Към живата материя се отнасят компонентите растителност и животински свят....
15 стр.

Азия - обобщение

План за тест по география 6 клас ефективно и лесно учене...
14 стр.

Презентация Бургас

Презентация за град Бургас-жители, герб, географско положение на града, стари имена, икономика, транспорт, образование,...
20 стр.

Източна Азия и Китай

Характеристика на Източна Азия и Китай за 9/10 клас...
13 стр.

Характеристика на Аржентина

Характеристика на Аржентина за 9 клас/10 клас .Географско положение, Релеф и климат, Полезни изкопаеми, Води, Флора и фауна, Население, Селища и държавно устройство, Икономика, Интересни факти
20 стр.

Стопански анализ на областта Русе-презентация

Презентацията съдържа двадесет слайда за стопанството на Русе...