Филтрирай резултатите
1-10 от 85
3 стр.

Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост

Класификация и обща характеристика на суровините за ХВП. Суровините са един от най-главните елементи на производствения процес. Те оказват значително влияние на процесите, протичащи при производството на различни хранителни продукти...
15 стр.

Зърнени храни

Зърнено-житните култури са група културни растения от семейство "Житни", използвани днес за осигуряване на значителна част от прехраната на човечеството...
3 стр.

Стандартизация на храните

Изискванията към хранителните продукти са две групи: задължителни, които произтичат от специална нормативна уредба и незадължителни, т.е. доброволни...
4 стр.

Контрол на хранителната безопасност и качество при производството на пшеничен бял хляб

Характеристика на продукта пшеничен бял хляб според изискванията на системите за безопасност на храните. ДПП за лична хигиена на персонала. Подготвителен етап при разработването на НАССР план - основни задачи...
4 стр.
3 стр.

Контрол на хранителната безопасност и качеството при приготвяне на млечно-нишестен сладкарски крем

Характеристика на полуфабрикат млечно-нишестен сладкарски крем според изискванията на системите за безопасност на храните...
10 стр.

Хранително-вкусова промишленост в България

ХВП е традиционен преработващ промишлен отрасъл, който задоволява нуждите на населението от жизненоважни хранителни продукти - хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, масла, месни продукти, консерви, захар и захарни изделия и много други...
25 стр.

Контрол на технологичния процес за производство на стерилизирани консерви

Характеристика и класификация на консерви. Технологична схема за производство на консерви. Микрофлора на консерви. Технологичен контрол на производството на консерви...
5 стр.

Организация и контрол на складовото стопанство при съхранение на хранителните продукти

В заведенията за хранене и развлечение се приемат само стоки произвеждани в предприятия, регистрирани по Закона за хранене. Всяка стока се вписва във входящия дневник със следните данни - дата и час на приемане, вид и количество на стоката...
2 стр.

Готварство

сладкарство-основи, техники, направа на блатове, методика на изработване на готварски изделия...