Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
19 стр.

Управление на конфликтите

Тази презентация дава ясна основа на поведенческите връзки между отделните типове конфликти, както и техните специфики....
11 стр.

Повишаване на производствения капацитет в МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Повишаване на производствения капацитет в МАРИСАН и КОЛЕВ АД - презентация на приключен евро проект....
10 стр.

Бюджетна структура на България

Курсова работа разработена по Бюджет и бюджетна политика...
52 стр.

ФУНДАМЕНТАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ

В тема 1 тълкуваме значението на икономическата наука и въвеждаме основните понятия и термини, които се използват в останалите теми от курса. В тема 2 разглеждаме основния координационен механизъм на пазарната икономика....
22 стр.

Външнотърговски договор

Външнотърговски договор презентация Външнотърговския договор е особено вaжен при нaрaствaне нa динaмикaтa и обемa нa междунaроднaтa търговия. Той изрaзявa конкретните нaсоки нa постигнaтото съглaсие между стрaните....
3 стр.

Капитал на предприятието

Капитал 21 по икономика Габрово за изпит по икономика на предприятието...
20 стр.

Характеристика на икономиката на публичния сектор

Дава се определение и се характеризира публичния сектор...
7 стр.

Пазарен механизъм

Реферат на тема - Пазарен механизъм по предмет Икономика, предвиден за студенти задочно обучение...
8 стр.

Основни икономически проблеми-оскъдност, ресурси и алтернативен избор

Реферат на тема: Основни икономически проблеми-оскъдност, ресурси и алтернативен избор...
21 стр.

Фирмена конкурентоспособност

Фирмена конкурентоспособност на фирма „КАПИТАЛ“ЕООД и възможности за нейното подобряване. Изготвил: Специалност: "Бизнес администрация и мениджмънт - Фирмен мениджмънт" Курс: 3 Форма на обучение: ДО