Филтрирай резултатите
1-10 от 150
32 стр.

Нодуларен дерматит по говедата

Презентацията съдържа информация относно нодуларния дерматит по говедата, както и методи за диагностика, лечение и превенция. Може да бъде използвана като материал за кредити за извънаудиторна заетост, както и за самообучение по темата....
16 стр.

Бруцелоза

Широко разпространена професионална зооантропоноза с продължителна, неправилна температура и мултиорганно увреждане с ангажиране предимно на опорно-двигателния апарат, протичаща с решути, рецидиви и склонност към хронифициране...
18 стр.

Превенция и контрол на ХИВ (СПИН)

Презентацията е насочена към подрастващи, юноши и възрастни, както и за здравни работници. Целта е да бъдат добре информирани за вируса, причиняващ Синдром на придобита имунна недостатъчност...
6 стр.

Антракс

Остра зооантропоноза, която най-често (в 95%) се изявява като кожна лезия по откритите части на тялото, а в останалите случаи има висцерална локализация...
14 стр.

Туберкулозата

Туберкулозата е въздушно-капкова инфекция, причинител е микобактерия туберкулозис, която е открита от Роберт Кох през 1882 г...
4 стр.

Холера - същност, заразяване, диагностициране

Холерата е инфекциозно заболяване на тънките черва, причинено от Vibrio cholerae. Холерните вибриони са Грам-отрицателни, къси, извити под формата на запетая пръчици, рядко със S-образна форма...
2 стр.

Заушка - определение, диагностициране

Заушката (паротит) е остро инфекциозно вирусно заболяване. Паротитът се причинява от вирус, който спада към рода парамиксовируси...
11 стр.

Хепатит Б

Хепатит Б е заболяване на черния дроб, причинено от хепатитен вирус тип b...
10 стр.

Полово предавани инфекции

Още наричани венерически болести или срамни болести, но през последните години се предпочита терминът "сексуално предавани инфекции" (СПИ), който носи по-широк смисъл...
30 стр.

Специални грижи при жени със зоонози и бременност: токсоплазмоза и листериоза

Токсоплазмозата е остро протичащо паразитно заболяване, причинено от едноклетъчен паразит, наречен toxoplasma gondii. Човекът, както и други животни - домашни и диви, се явяват междинни гостоприемници...