Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
10 стр.

Съединението на Източна Румелия с Княжество България

Етапите на Съединението на Източна Румелия с Княжество България...
12 стр.

Цар Симеон Велики

Тази презентация ще помогне на ученици, да са запознати как да правят презентация по дадена тема....
26 стр.

Априлското въстание

Презентация на тема - Априлското въстание, използвана в час по история. Съдържа основните акценти на организацията и хода на въстанието....
16 стр.

Генерал Константин Жостов

Биография на генерал Константин Жостов, участвал в Балканската война, Междусъюзническата война и Първата световна война....
17 стр.

Български национален въпрос

Това е стремежът на разпокъсаната българска нация от Берлинския договор да се обедини...
11 стр.

Българското националноосвободително движение през 50-те и 60-те години на 19 век

Периодът още от началото на Кримската война е благоприятен за развиване на възрожденски дейности. Първите победи на Руската империя водят до духовен подем и обнадеждаване на българите, въпреки страшните убийства и гонения на християни...
15 стр.

Светът на възрожденските българи

Светът на българите под османска власт. В презентацията се представят битът, животът и културата на българския народ...
18 стр.

Христо Ботев

Биография на Христо Ботев. Творчество, теми и сюжети...
11 стр.

Движение за независима Българска църква

Причини и участници за начало на българо-гръцкия църковен спор. Цариград - център на църковното движение. Българският Великден и учредяване на независима българска екзархия...
11 стр.

Захари Стоянов

Описан е част от неговия творчески път и биографията му. Включени са неговите най-големи произведения...