Филтрирай резултатите
1-10 от 50
17 стр.

Типове унаследяване при моногенни заболявания

Много от наследствените заболявания при човека са резултат от мутация в отделен ген. Те се наричат моногенни и се унаследяват по законите на Мендел. До сега са установени повече от 11000 признаци или разстройства при човека...
17 стр.

Клетка. Хромозоми. Строеж, свойства, химичен състав, морфология. Организация на хромозомите в клетката

Най-просто устроени организми са прокариотите, които включват бактериите и синьо-зелените водорасли. При тях не се наблюдава оформено ядро и наследствения материал е включен в една единствена хромозома, която няма ядрена мембрана...
11 стр.

Взаимодействие на гени

Известни са и взаимодействия между алелите на различни гени или т.нар. неалелни взаимодействия. Тези взаимодействия между независимо унаследяващи се гени водят до модифицирани Менделови съотношения (разпадания) в поколението...
12 стр.

Митоза и мейоза. Фази и биологично значение

Броят на хромозомите е постоянен и характерен за клетките на даден еукариотен организъм/ вид. Запазването му като такъв, както и поддържането му от поколение в поколение, се осъществява чрез клетъчно делене в основата...
17 стр.

Лекции по Генетика

Материални основи на наследствеността - хромозоми, ДНК, гени и генна експресия. Наследствеността се съдържа в молекулата на ДНК. ДНК е изградена от нуклеотиди. Има 4 типа нуклеотиди: А – аденин, Т – тимин, Ц – цитозин, Г – гуанин...
2 стр.

Mатериални основи на наследствеността

Предмет – наследствените болести при човека – причини, механизми (патогенеза), основна клиника, как се унаследяват болестите, методи за диагностика на болестите, профилактика на генетичните болести...
3 стр.

Мутационен процес. Видове мутации

Мутациите възникват непрекъснато и съпровождат живота на всички живи организми от вируси, бактерии, растения, животни и човека...
5 стр.

Вродени аномалии

Мултифакторно унаследяване на вродени аномалии. Медицинска генетика...
37 стр.

Място на генетиката и геномиката в медицината

Наследствената патология се среща с висока честота. Около 3% от всички бременности завършват с раждане на дете с тежко генетичн заболяване предизвикващо инвадилизация или смърт...
4 стр.

Същност и значение опитите на Мендел. Монохибридно кръстосване

Преди да започнем с унаследяването на признаците и свойства е необходимо да изясним какво е това признак...