Филтрирай резултатите
11-20 от 1000
11 стр.

Казуси по макроикономика

Курсова работа по Макроикономика, която е свързана с основни казуси по предмета...
3 стр.

Еволюция на възгледите за икономическата теория

Знанията за стопанския живот за пръв път се систематизират от древногръцкия учен Ксенофонт в неговия труд “Икономика”. Той създава система от разумни правила за организация и управление на домашното стопанство...
10 стр.

Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането

Чувствителността на участниците в пазарната икономика по отношение на търсени или предлагани количества стоки е основна концепция в икономическата теория. Тази чувствителност се определя чрез еластичността...
12 стр.

Макроикономика

Макроикономиката е наука за изучаване на националното стопанство в неговата цялост или агрегираност, като при това, то се разглежда като сложна, голяма, единна, йерархично-организационна система, като съвкупност от стопански процеси и явления...
5 стр.

Инфлация

Под инфлация в икономиката се разбира общо относително трайно нарастване на цените на стоките и услугите без увеличаване на качеството им, в резултат на което покупателната способност на парите се намалява...
5 стр.

Сравнителен анализ на динамиката на мъжете в работната сила

Динамика на мъжете в работната сила, извън работната сила, обезкураженителица, заетите и безработните на 15 и повече навършени години за първото тримесечие за периода 2011-2020 г....
11 стр.

Дигитална валутна система. Биткойн

Разработена лекция по макроикономика...
18 стр.

Отговори на тестовете по макроикономика

Включени са всички въпроси от тестовете. Въпросите се препокриват с тези на изпита...
7 стр.

Европейския съюз за България през последните десет години

Европейски съюз представлява политически и икономически съюз между двадесет и седем държави в Европа, които имат общи икономически, социални полити и политика за сигурност.
13 стр.