Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
10 стр.

Кандидатурата на Антон Хекимян за кмет на град София през 2023 година, анализирана и съпоставена с някои от теориите за масова комуникация.

В настоящата курсова работа ще бъде проведен анализ на кандидатурата на известния журналист Антон Хекимян за кмет на столицата на Република България – град София....
3 стр.

Какви са формите на държавно устройство според Аристотел? Кой от тези видове може да се каже, че съществува днес в България?

Аристотел, или още наричан „Баща на науката“, е роден 384 г.пр.Хр в града Стагира на Халкидическия полуостров. Той е древногръцки философ и учен и е един от най-големите гении на Античността. Учи се от Платон в продължение на ...
17 стр.

Психология - обща , възрастова , педагогическа

Психология - обща, възрастова, педагогическа - изпитно задание...
34 стр.

Политическата система в Германия

Основният принцип на германската демокрация: цялата власт произлиза от народа (демокрация = народно управление)...
11 стр.

Парламентаризмът в политическата система

Парламентаризъм. Изпълнителна власт. Същност, принципи, функции и органи...
12 стр.

Същност на демокрацията

Най-старият модел на демократично обществено устройство е известен като модела на „пряката демокрация” - Атина (6 - 4 век пр.н. е.). Демокрацията в Древна Гърция през класическата епоха има сходни институции с тези на аристокрацията и олигархията...
12 стр.

Дипломатическо представителство

Дефиниция за дипломатическо представителство. Видове дипломатически представителства. Структура на дипломатическото представителство...
2 стр.

Политическата свобода

През 1743 г. Жан-Жак Русо започва да размишлява за недъзите на управлението на венецианската република и ширещата се нравствена разруха и заключава, че всичко опира до политиката...
4 стр.

Какво за мен е политиката?

Политиката е част от публичният живот, а политическият живот е един от аспектите на социалния живот, система за действие, както свидетелства общата му дефиниция...
7 стр.

Академично есе на тема спорове между републиканци и демократи върху Obamacare

Академично есе на тема спорове между републиканци и демократи върху Obamacare