Филтрирай резултатите
1-10 от 237
16 стр.

Европейският съюз на кръстопът

В хода на историята си Европейският съюз се е сблъсквал с многобройни кризи и постепенно е въвеждал политически и институционални промени, за да повиши способността си да се справя с бъдещи извънредни ситуации...
13 стр.

Европейски съюз

Основаване, седалище, държави от ЕС, символи, цели и задачи...
11 стр.

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС, наричан неофициално Съвет, министри от всички страни-членки обсъждат, изменят и приемат закони и координират политики...
15 стр.

Паметници и символи, представящи народите в ЕС

Презентация по тема за паметниците и символите, които представят различни народи в Европейския съюз...
25 стр.

Анализ на тенденциите за развитие на България, ЕС, Италия и Испания

Анализ на демографската ситуация в България, ЕС, Италия и Испания. Коефициенти на заетост, икономическа активност и безработица. Интегрална плодовитост. Миграционно салдо. Население. Население в трудоспособна възраст по пол...
19 стр.

Вътрешен пазар на ЕС

Създаване и същност. Общностно право. Премахване на физически, технически и данъчни бариери. Роля на Европейския парламент...
12 стр.

Институциите на ЕС

Темата е от учебника по Гражданско образование за 12-и клас и е в помощ на ученика и учителя...
16 стр.

Европейска банка за възстановяване и развитие

История на ЕБВР. Структура и персонал на ЕБВР. Сектори на ЕБВР. ЕБВР в България...
10 стр.

Укрепване основите на интелигентното регулиране чрез по-добра оценка

Гаранция, че европейското законодателство носи ползи за хората и предприятията. Способ за подобряване качеството и релевантността на законодателството на ЕС чрез оценка на въздействието му през целия цикъл на политиките...
17 стр.

Единен пазар

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Постепенно ограниченията в търговията и свободната конкуренция между страните-членки се премахват, а в следствие на това стандартът на живот се подобрява...