Филтрирай резултатите
1-10 от 133
6 стр.

Тематична картография

QGIS е информационна система за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на географски обвързани (пространствени) данни...
15 стр.

Анализ на възможностите на съвременните аспекти при развитие на ИТ

Високопроизводителните изчисления някога са били ограничени. Само по-големи институции са могли да си позволят значително скъпите и специални суперкомпютри от онова време...
24 стр.

Звукозаписно студио

Това е проект за създаването на звукозаписно студио с всички техники и софтуери, включени в едно студио...
17 стр.

Проектиране и създаване на релационен модел на база от данни (БД) на MS SQL за онлайн продажби

Изграждане на логически модел на БД. Изграждане на физически модел на БД с Рlatinum Еrwin. Описание на структурата на използваните таблици в модела и тяхното предназначение...
14 стр.

Проект по Информатика на езика С++

Задача 4 - структури. Да се напише програма, която създава структура book с полета title, author, price, и isbn _num, указващи заглавието на книгата, автора, цена и уникален номер на книгата...
9 стр.

Практикум по Софтуерни технологии

Курсова работа по софтуерни технологии за студентите в Пловдивския Университет. Разработване на уеб базиран софтуер, обслужващ една книжарница. Той ще предоставя онлайн меню на клиентите, които посредством регистрация ще могат да осъществят своите...
16 стр.

Проект за ИТ

Курсов проект за информатика полезен за учащ студент магистратура електротехника...
19 стр.

GRID KVM виртурлизация

В компютърната терминология, виртуализация e термин с широка употреба, който най-общо се отнася за ползване на компютърни ресурси за симулиране (и по този начин заместване) на реалните хардуер, операционни системи, платформи, машини...
13 стр.

Създаване на база от данни на фирма за производство и реализация мляко и млечни продукти

Създаване на база от данни (БД) на фирма за производство и реализация на мляко и млечни продукти с помоща на MS Excel. БД съдържа атрибути, позволяващи регистриране, обобщаване на информацията и изготвяне на статистически анализи...
9 стр.

Компютърни мрежи и комуникации

Локални компютърни мрежи LAN. LAN локалните мрежи са най-широко разпространените компютърни мрежи. Дават редица експлоатационни предимства и са прости за изграждане в малки обекти (максимална отдалеченост на 2 абоната до няколко km...