Филтрирай резултатите
1-10 от 2
5 стр.

Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на усилена стоманобетонна греда

Схема на елемента...Опитни данни и първична обработка..Анализ на напрегнатото и деформирано състояние в сечение 2 на усилващата конструкция...
3 стр.

Протокол по СМТ

Тема: „Композиционни материали – влакнестоармирани материали”.