Филтрирай резултатите
1-10 от 84
3 стр.

Протокол TCP и UDP

Да се разучи теоретичната постановка, конфигурацията на лабораторната локална мрежа и използвания програмен продукт. Да се стартира протоколния анализатор...
5 стр.

Използване на SMTP и POP3

Протокол № 5. Тема: Използване на SMTP и POP3. Теория: SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) е Интернет стандарт host-to-host имейл транспортен протокол и се използва от повечето имейл системи които изпращат...
7 стр.

Параметри на симетрични кабелни съобщителни линии

Два еднакви, изолирани и усукани със стъпка 100...300mm проводника формират елементарна група, която намира широко приложение за предаване на електрически сигнали на значителни разстояния и е наречена “усукана двойка”...
6 стр.

Предаване на данни протокол 1

Протокол към 1-во упражнение при доц. Н.Ташков по дисциплина предаване на данни за специалност КТТ...
7 стр.

Програмиране и използване на компютри – част I (компютри и приложения)

Проучете много внимателно източниците на информация от internet по темата. Отговорете на поставените по-долу въпроси максимално точно и ясно. Санкционират се: неверни отговори, неточни отговори, неясни отговори, правописни грешки...
4 стр.

История и философия на обществото на свободния софтуер

На кого е наречена Линукс? През коя година е пусната 0.11-версия...
6 стр.

Управляваща структура цикъл. Цикли с неизвестен брой повторения – интерационни цикли.

Чрез операторите за интерационни цикли се организира многократно изпълнение на блок от оператори, представляващ работното тяло на цикъла...
3 стр.

Цифрова и аналогова фотография

Протокол по Аудиовизуални и информационни технологии в обучението . преподавател : Главен Асистент Стефан Недев...
6 стр.

Символни низове. данни тип string

Подредена последователност от краен брой символи, имащи определена дължина, равна на броя на символите. За разлика от стандарта за Паскал, които не предвижда специален тип данни, трениращ символните низове, Турбо Паскал...
4 стр.

Програмиране на асемблер за мс6800

Стеков показалец(sp)-16 битов регистър,съдържащ адреса на следващата клетка от организирания стек. При мс6800 стекът е външен по отношение на микропроцесора...