Филтрирай резултатите
1-10 от 6
6 стр.

Пектин. Методи на получаване

Пектините се състоят от частични метилови естери на полигалактуронова киселина и техните натриеви, калиеви, калциеви и амониеви соли, получени чрез екстракция във...
4 стр.

Протоколи по микробиология

Съвременната микробиологична лаборатория е сложен комплекс от различни функционално свързани помещения, където се осъществяват процесите на култивиране на микроорганизмите, тяхното поддържане и съхраняване като и изолирането им и идентифицирането им....
8 стр.

Оцветяване по метода на Грам

Методическа разработка за оцветяване по метода на Грам...
2 стр.

Методи за изолиране на чисти култури от микроорганизми

В естествени условия микроорганизмите се срещат под формата на смесени популации. За изучаването на физиологията, биохимията, морфологията и други на даден MO, ...
2 стр.

Количествено определяне на амилаза по Волгемут

Малки количества от ензимите катализират изменението на големи количества субстрат. Затова е прието за количеството на ензими¬те да се съди по количеството на променените вещества или по скоростта на ензимната реакция...
3 стр.

Стерилизация

Определение – съвкупност от методи, чрез които се постига унищожаване на вегетативните форми на микроорганизмите и техните спори. Стерилизация на КОХ. Фракционна стерилизация в стерилизацията на КОХ. Автоклавиране...