Филтрирай резултатите
1-10 от 2
12 стр.

Функционален анализ на звено от администрацията

Организацията и дейността на общинския съвет се определят върху основата на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация...
18 стр.

Публичната администрация

Администрацията с всеки изминал ден все по- осезателно се намесва в действията и начина на живот на обществото. Нейната нарастваща роля в ежедневния живот на хората и институциите неминуемо води до засилване на...