Филтрирай резултатите
1-10 от 95
9 стр.

Теория за когнитивното развитие на Жан Пиаже

Когнитивното развитие е насочено към мисловните методи и поведението върху тях. Това развитие е свързано с умствените наклонности. Когнитивното развитие е важно, защото е продукт от стремежа на човек да разбере действителността и да...
9 стр.

Темпераментите при децата

Темпераментите при децата - меланхолик, флегматик, сангвиник, холерик...
13 стр.

Въображение, внимание, памет, творческо мислене и интелигентност

Тема за държавен изпит. Основни дефиниции и теории...
11 стр.

Мислене, реч и съзнание - тема за държавен изпит

Тема за държавен изпит. Основни дефиниции и теории за мислене, реч и съзнание...
9 стр.

Социално-психологически феномени - същност и характеристики

Материалът съдържа информация относно същността на социално-психологическите феномени, които са основен предмет на социалната психология...
12 стр.

Социална психология - предмет и школи

Материалът съдържа информация относно предметът и целите на социалната психология, както и за теориите на основните школи...
13 стр.

Анализ на психологичните школи през ХХ век: психодинамична, поведенческа и хуманистична психология

Материалът съдържа инфорвация за основните хсихологически школи през 20 век....
13 стр.

Характеристика на основните категории, отразяващи процеса на психичното развитие на човека: природни и придобити

Материалът представлява характеристика на основните категории, съобразно които се диференцират различните типове личности...
74 стр.

Взаимовръзка между семейна удовлетвореност, конфликтност и агресия при децата

Семейството е първото обществено стъпало в живота на човека и неговата роля като среда в която се извършва социалното формиране на индивида е безспорна, тъй като характерът и спецификата на семейното възпитание задават поведенческите модели...
114 стр.

Влияние на темперамента върху тревожността в юношеска възраст

Проблемът за психологичните особености на темперамента в юношеска възраст придобива особена актуалност във връзка с условията за ефективно управление на взаимодействието на юношата с неговите връстници, родители, педагози....