Филтрирай резултатите
1-10 от 372
11 стр.

Софтуер за автоматизация за продажба на стоки и услуги в бизнеса

Използването на различни ИТ осигурява принципно нови методи и начини за целенасочено решаване на проблемите, засягащи информационните процеси...
6 стр.

Антивирусни програми

Описани са различни видове компютърни вируси, въздействието им върху компютърната система и няколко антивирусни програми за защита от такива вируси...
7 стр.

Чарлз Бабидж

Чарлз Бабидж е английски математик и изобретател, роден на 26 декември 1791г. в Лондон. Наричан „бащата на компютъра“, на Бабидж се приписва концепцията за първия програмируем цифров компютър...
16 стр.

РЕФЕРАТ На тема Информационни системи (Information Systems)

РЕФЕРАТ На тема Информационни системи (Information Systems)
11 стр.

Принтери

Описание на принтери по видове, параметри и производители. Сравнителна таблица...
12 стр.

Социални мрежи

Социалната мрежа е платформа за изграждане на социални взаимоотношения между хората, които споделят общи интереси, дейности, история или познания. При онлайн социалните мрежи страниците на профилите на потребителите дават възможност за създаване на...
19 стр.

Архитектурата на Джон фон Нойман като модел за универсална обработка на дигитална информация

Джон фон Нойман предлага архитектура, посредством която става възможно решаването наразнообразни задачи, чрез използването на само едно универсално електронно решение. Болшинството от съвременните персонални компютри са наследници на тази архитектура...
10 стр.

Компютърна сигурност

През последното десетилетие компютърните и мрежовите технологии са отбелязали огромен растеж, който, обаче не е дошъл без цена. С появата на информационните магистрали е измислена нова методология на престъпността...
16 стр.

Въведение в операционните системи

Днес под операционна система разбираме софтуер, който управлява заделянето и използването на хардуерни ресурси като памет, процесорно време, дисково пространство и периферни устройства...
15 стр.

Операционни системи. Windows

Възникване, характеристики и особености на операционните системи. Версии, системи и технически изисквания. Файлова система, управление на процесите и паметта, степен на защита...