Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
15 стр.

Англоезична, френска и немска счетоводни школи

Теориите в счетоводството представляват становища и размисли, представени с цел надграждане на текущото ниво на счетоводството и предизвикване на дебат и размисъл. Те се разделят на 3 части, като преди тях се включва основната.
12 стр.

Етичен кодекс на професионалните счетоводители

Етичен кодекс на професионалните счетоводители (в сила от 30 юни 2006 г.). Общо приложение на кодекса. Професионални счетоводители на публична практика...
2 стр.

Отчет за приходите и разходите

Отчетът за приходите и разходите е финансов отчет, който дава представа за приходите и разходите, свързани с дадена компания или бизнес за определен период от време...
21 стр.

Сравнителен анализ между стандартите МСС 41 и НСС 41

Материалът характеризира основните моменти в стандартите МСС 41 "Земеделие“ и НСС 41 “Селско стопанство” като се установят техните прилики и разлики...
12 стр.

Характеристика на счетоводната програма „Бизнес навигатор“

Използвания в сферата на счетоводството от редица компании счетоводен софтуер „Бизнес навигатор“, какви са предимствата от неговата употреба, функционалностите, които предлага, както и други негови технически характеристики...
10 стр.

Счетоводство на предприятието

Курсов проект - счетоводство на предприятието. Начален и краен баланс, статии. Приключване на сметки...
15 стр.

Отчитане на стоково-материалните запаси и контрол върху потреблението им

Разглеждат се материалните запаси във фирма "Дживал" ООД. Предприятието е специализирано за производство и реализация на обувки и кожени изделия. То е създадено като дъщерно на фирма за производство...
16 стр.

Документиране и счетоводно отчитане на продажбите в туризма

Характеристика на приходите като обект на счетоводството...
9 стр.

Курсова работа

Курсова работа Управленско счетоводство. Оценена със 100%
17 стр.

Счетоводство в управлението на предприятия.

Това е началната тема в управление в предприятие в Счетотоводството.