Филтрирай резултатите
1-10 от 58
2 стр.

Урбанистични подходи от 19-и век

Характеристики и състояние на градовете. Преди началото на преустройствата си Париж и Барселона са били типични средновековни градове...
5 стр.

Архитектурни конструкции

Архитектурно-техническите правила при изграждане на мостове...
4 стр.

Композиция от растителност и мъртъв материал. Алпинеуми. Скални кътове

Алпинеуми - водят началото си от ботаническите градини, където стремежът е бил да се покаже алпийската флора, поставена при естествените...
7 стр.

Държавна политика в строителството

Строителен инвестиционен процес. Дейности, свързани с изготвяне, съгласуване, одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж...
23 стр.

Възникване и развитие на населените места. Функционална и градоустройствена класификация

Градоустройството е техническият и политически процес на планиране на използването на земята и проектиране на градската среда, включително транспортните мрежи, така че да се осигури систематичното развитие на селищата...
30 стр.

Стадии на напрегнато състояние и методи на оразмеряване на стоманобетонни конструкции

От самото начало на развитие на бетона за изчисляване се е използвала строителната механика, а за орезмеряване съпротивлението на материалите, като при всички положения се е разглеждал като еластичен еднороден материал...
9 стр.

Архитектурата в Тракия и Мизия през епохата на римското и ранновизантийското владичество

Темата разказва за появата на римляните, тяхното градоустройство и различните типове архитектура който се забелязват по време на ряхното управление. Устройство на градовете...
9 стр.

Съвременна архитектура и изкуство

Архитектура и изкуство през втората половина на XVII век. Осемнадесети век бележи началото на българското Възраждане, свързано с обновяването на стопанските отношения, духовен разцвет и национално израстване на българите...
16 стр.

Зелена aрхитектура

Разглеждане на примерна "зелена" обществена сграда...
13 стр.

Видове проучвания при изработване на устройствените схеми и планове

Чрез схемите и плановете на ралични нива се определят целите, намеренията и действията за изграждане на материалната жизнена среда на човека. Чрез тях също така се прилагат принципите за териториално устройство, създават се условия за приемственост в...