Филтрирай резултатите
1-10 от 127
3 стр.

Eвропейската комисия

Една от характеристиките, която прави Европейския съюз (ЕС) уникален, е неговата институционална структура, основана на перфектен баланс между наднационални и междуправителствени институции...
15 стр.

Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната – предимства и рискове

В последно време отново се оживиха дебатите за или против присъединяването на България към еврозоната, особено след като настоящият премиер на страната Бойко Борисов деклалира, че България няма закъде да бърза, отчитайки, че фиксирането на лева към...
19 стр.

Европейски регионализъм

Комбинираният ефект на европейската интеграция и на регионализма върху националната държава се свързва с две противоречащи си хипотези...
20 стр.

Eвропейският регионализъм

Съветът на Европа е втората международна организация, която интензивно насърчава трансграничното сътрудничество в региона на югоизточна Европа главно с правни инструменти (които ще бъдат разгледани по-долу) и с анализи и оценки...
5 стр.

Институционални и правни основи на общата външна и отбранителна политика на Европейския съюз. Системата "Шенген"

Като част от общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Европейския съюз, общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) включва военните операции и гражданските мисии на съюза...
10 стр.

Ролята и значението на стратегията “европейски семестър”

В курсовата работа по право на Европейския съюз ще разгледам темата за ролята и значението на стратегията "европейски семестър”. Европейският съюз цели да създава и развива стратегии, а държавите-членки да ги следват и да спомагат с осъществяването...
19 стр.

Хармонизация на правните системи чрез ролята на Европейския съюз

Целта на този труд е да запознае и да разгледа подробно процесът на хармонизация, да разграничи това понятие от други сходни процеси. ще се разгледат предпоставките, довели до възникването на това понятие и нуждата от този процес...
14 стр.

Европа в света

С население от близо 500 милиона души Европейският съюз е на трето място в света по население след Китай и Индия. Самият мащаб на Европейския съюз и влиянието...
5 стр.

Европа и интеграцията

Темата представя съдъжателно един от най-наболелите проблеми в момента - кризата в Европа с бежанците, какво предствавляват понятията "бежанец" и "икономически имигрант", както и маршрутите на бежанците...
5 стр.

За и против влизането на България в Еврозоната

Създаването на еврозоната може да се възприема като последна стъпка в сливането на икономиките на страните в ЕС. Целта е не само въвеждането на единна валута за всички страни, които членуват в зоната, но и провеждането на обща монетарна политика от...