Филтрирай резултатите
1-10 от 532
6 стр.

Информационни системи - определение, елементи, функции, видове

Дефиниция за информационна система (ИС). Елементи на ИС и функции. Видове ИС...
8 стр.

Възможности за реализиране на гражданско и екологично образование в час по ИТ

Обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците...
14 стр.

ER модел на база данни

Целта на графичното моделиране е да се представят обектите и техните взаимоотношения чрез използване на моделиращи инструменти и след това да се генерира автоматично базата данни...
17 стр.

Информационна сигурност

2021 година отбеляза повратна точка за големи и малки организации, тъй като продължаващото блокиране накара мнозина да ускоряват своите цифрови трансформации и да приемат хибридни работни модели...
30 стр.

Програмата Paint.NET

Paint.NET предоставя редактор с много добър дизайн, лесни за възприемане инструменти и ефекти, чрез които могат да се редактират изображения...
3 стр.

Компютърни мрежи и системи

Видове компютърни мрежи. Плюсове и минуси на компютърните мрежи. Мрежови топологии...
3 стр.

Създаване на БД с MS Access

Системата за управление на бази от данни MS Access дава възможност на потребители със сравнително малък опит в ИТ да изграждат самостоятелно информационни системи с проста структура...
1 стр.

Методика за изработване на алгоритъм

Алгоритми – представляват точно и еднозначно предписание за поетапно изпълнение в строго определена последователност на умствени операции или практически действия, за решаване на задачи от определен клас. Свойства на алгоритмите:...
2 стр.

Диагностика на твърд диск

Възможните повреди на твърдия диск могат да са: физически, логически, механични, електрически...
20 стр.

Въведение на информационните технологии. Работа с MS Word

Учебен материал за въвеждане в ИТ и основна работа с текстообработващата програма Word...