Филтрирай резултатите
1-10 от 682
3 стр.

Основни категории психични явления

Веднъж възникнали психичните процеси протичат във времето и съответно угасват или изчезват. Тяхната действеност и актуалност се изразяват във факта, че те са винаги някакво действие...
13 стр.

Тревожни разтройства. Депресия. Шизофрения

Шизофренните разстройства се характеризират с отклонения в мисленето и възприятията и с афект, който е или несъответствен или пристъпен...
3 стр.

Влияние на родителските стилове върху развитието на детето

Родителският стил има директна връзка с успешното социализиране и пълноценно функциониране на детето...
3 стр.

Как родителите могат да развиват чувството за вярност в юношеска възраст?

Всички ние сме ставали свидетели как поведението на един юноша коренно се променя, сякаш започва да води различен живот. Тук идва място за осмислянето за идентичността, да намерят мястото си в света, да докажат кои са, да докажат, че са равни...
6 стр.

Теории на психичното консултиране

Психоанализата е най-известният и най-прилаганият метод за лечение на различни, главно невротични разстройства на личността. Върху нея се изграждат различни методи и школи, образуващи т. нар. "динамично направление"...
7 стр.

Абнормно поведение

Самото поведение се нарича девиантно поведение. Ползват се още и термините анормално, ненормативно, неправилно и др. Общото за всички форми е не само отклоняването от нормата, но и причиняването на вреди и безпокойство на останалите в социума...
3 стр.

Ранно детство

Водещи характеристики и проявления на фактори на развитие. Социално и емоционално развитие. Интелектуално развитие. Познавателно развитие. Морално развитие...
3 стр.

Периодизация на психическото развитие

Периодизацията на психическото развитие през Онтогенезата се затруднява от факта, че самият процес на психическо развитие е сложен, неравномерен, а също и поради това, че процесите на психическо развитие и физическо съзряване не съвпадат...
6 стр.

Аналитичната теория на Карл Юнг

Теорията на Юнг е философски основана на телеологичното допускане за целенасочеността на организмите, чрез която се разгръща процесът на трансформациите в индивидуализацията на човека...
3 стр.

Възприятие

Материалът представя дефиницията за възприятие и видовете възприятия, които съществуват...