Филтрирай резултатите
1-10 от 10
6 стр.

Тест по Основи на публичната администрация УНСС

Тест по Основи на публичната администрация УНСС София...
5 стр.

Тест по икономикс

Тест по икономика, използван в ТУ Габрово, Стопански факултет, магистър...
10 стр.

Тест по публична администрация за 2-ри курс

Основоположник на публичната администрация е: а) Адам Смит; б) Леонард Уайт; в) Майкъл Мескон...
16 стр.

Ел. административни услуги в публичната администрация

Е-управление е: а) съвкупност от стратегически и тактически мерки, политики и технологични решения, определящи рамката за развитие и функциониране на "информационното общество"...
4 стр.

Тест по публична администрация

Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет...
7 стр.

Тест за магистратура

1.Ако една икономическа система използва изцяло потенциала на всички налични ресурси: А)постига пълна заетост на ресурсите Б)задоволява потребностите в максимално възможна степен при наличните ограничения...
3 стр.

Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми

Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Ориски"....
2 стр.

Тест социална стратификация

Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация...
6 стр.

Тест публична администрация

Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация....
3 стр.

Икономика на публичния сектор

Тест по икономика на публичния сектор за специалност финанси, степен магистър...