Филтрирай резултатите
21-30 от 111
4 стр.

Примерна страница на HTML

Задача за енциклопедия на цветята, обработена на HTML...
5 стр.

Задачи по програмиране

Задачи по програмиране за студенти от сСфтуерен университет София...
2 стр.

Решена задача по ПИК-2

Част от курсовата работа по ПИК-2, подходящ за студенти от първи курс...
5 стр.

Организиране на книжарница на програмен език C

Програмата създава, въвежда, проверява и изтрива от файл чрез организирано меню...
21 стр.

Упражнение над тест по програмиране

Настоящият тест съставлява 10% от общата оценка за модула. Тестът е самостоятелен с време за изпълнение 45 минути (1 учебен час)...
3 стр.

Непродуцирано програмиране

Дадена е информация за всички концерти през миналия месец с участието на русенската филхармония. За всеки концерт са дадени: име и фамилия на диригента, списък с авторите, чийто произведения са включени, дата и брой продадени билети...
8 стр.

Курсова работа по ПИК 2

Да се състави програма, която поддържа масив от цели числа до 100 елемента. Програмата да има текстово меню, от което потребителят да може да избира следните операции...
7 стр.

Курсова задача за програмиране в Русенски университет

За група от М студента са зададени оценките по 5 дисциплини (Анализ, Геометрия, Програмиране, Чертане, Физика). Да се напише програма за намиране на най-често срещаната оценка на всеки студент от групата. В програмта да се използват...
4 стр.

Упражнение по програмиране (С++)

Упражнение по програмиране за всички висши училища в България може да се използва и в средните училища...
4 стр.

Основни команди за работа от команден ред в Windows. Компилация и изпълнение на Java програми от команден ред.

Синтаксис на командите на DOS. Текущо устройство и текуща директория. Смяна на текущото устройство. Команди за работа с директории, компилация...