Филтрирай резултатите
1-10 от 9
2 стр.

Упражнение по Интернет програмиране

Упражнението се състои от 7 задачи, от които две от тях са с а,б,в, а останалите със свободен отговор или се изисква да се напише код...
24 стр.

Задачи по програмиране

Упражнения: прости пресмятания. Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса "Основи на програмирането" в Софтуни...
1 стр.

Задача на Паскал

Задача, в която е демонстрирано как се въвеждат данни, прави се проверка на тях и накрая показва какъв е резултатът...
21 стр.

Упражнение над тест по програмиране

Настоящият тест съставлява 10% от общата оценка за модула. Тестът е самостоятелен с време за изпълнение 45 минути (1 учебен час)...
8 стр.

Курсова работа по ПИК 2

Да се състави програма, която поддържа масив от цели числа до 100 елемента. Програмата да има текстово меню, от което потребителят да може да избира следните операции...
4 стр.

Основни команди за работа от команден ред в Windows. Компилация и изпълнение на Java програми от команден ред.

Синтаксис на командите на DOS. Текущо устройство и текуща директория. Смяна на текущото устройство. Команди за работа с директории, компилация...
5 стр.

Задачи по програмиране на С++

Задачи върху масиви по програмиране на С++...
3 стр.

Обектно ориентирано програмиране

Упражнения за напреднали програмисти на с++ .За стек, списък, опашка.
10 стр.

Цикли за C++

Задача 1: Да се състави програма COUNT3.CPP, която прочита от клавиатурата целите числа M и N и извежда на екрана всички цели числа в интервала [M,N], които се делят на 3...