Филтрирай резултатите
31-40 от 1000
16 стр.

Задача по C++

Програма, която разменя минимален и първи елемент в едномерен масив с n елемента...
50 стр.

Обектно ориентирано програмиране

Протоколи от лабораторни упражнения...
5 стр.

HTML стилове - CSS

CSS спестява много работа. Той може да контролира оформлението на множество уеб страници наведнъж. С CSS може да контролирате цвета, шрифта, размера на текста, разстоянието между елементите и др...
25 стр.

Въведение в Java

Основни понятия, обект, клас, интерфейс, абстрактен клас...
21 стр.

Езикът HTML

HTML - hypertext markup language, език за създаване на web страници...
20 стр.

MapReduce

Това е мощен програмен модел, който обработва и генерира масиви от данни с паралелно разпределен алгоритъм...
6 стр.

Лабораторно упражнение по програмиране

Форматни спецификации за float променлива. Съставяне на блок-схема и алгоритъм за пресмятане на функция y=f(x)...
11 стр.

Структуриране на Web съдържание с CSS BOX модел

Създаването на рамки, вътрешни отстъпи и разстояния между отделните елементи на HTML страниците...
10 стр.

Хеш-функция

Хеш-функцията или раздробяваща функция е еднопосочна, математическа функция, която служи за “раздробяване”, сгъстяване на дадено множество...
20 стр.

Конфигуриране на нерелационна база данни чрез REDIS, базирана на Docker

Redis е хранилище за структура от данни в паметта, използвано като нералационна база данни, кеширана памет и съобщения, проектирано за висока производителност. Използването на Redis е удобен начин за проектирането на системи, тъй като размера на...