Филтрирай резултатите
1-10 от 19
21 стр.

Програмиране и използване на компютър

Кратък реферат върху Програмиране и използване на компютър...
6 стр.

Итеративно и разширяващо разработване на софтуерни системи. Прототипиране

Разработката на софтуер е разработването на софтуерен продукт, съобразен с нуждите на дадена целева група или маркетинга на един софтуерен продукт...
5 стр.

Оператор на цикли

В програмирането често се налага многократно изпълнение на дадена последователност от операции. Цикъл (loop) е основна конструкция в програмирането, която позволява многократно изпълнение на даден фрагмент сорс код...
33 стр.

Устройства за въвеждане на графична информация

Реферат на тема. Устройства за въвеждане на графична информация. Периферни устройства (разделяни понякога на запаметяващи и входно-изходни устройства) е общ израз за всички спомагателни устройства, които увеличават функционалността на компютрите...
14 стр.

Обработка на транзакции в MS SQL Server

Транзакции. ACID свойства. Управление на транзакциите в SQL. Заключване и SQL Concurrency. Разрешаване на проблеми при заключването. Изолационни нива на транзакциите...
4 стр.

Задача за пресмятане на теглото на Луната

Основно описание на C# и source код за пресмятане на теглото на Луната....
25 стр.

Програмен език PHP

През последните няколко години интернет измина пътя от обслужване на научните среди до най-високите етажи на бизнеса. преминаването от статични html страници към динамични, бе постигнато предимно чрез въвеждането на скрипт...
8 стр.

Интернет програмиране с Java

Какво са Java сървлетите, Пример за сървлет, Как се създава Java сървлет, Как се изпълнява Java сървлет, Инсталиране на Tomcat, Стартиране на Tomcat, Създаване на ново Web-приложение...
6 стр.

JESS (Java Expert System Shell)

Jess (Java Expert System Shell) е "двигател на правила" и е написана изцяло на Java от Ърнест Фрийдман-Хил от националните лабораторий Сандия в Ливърмор. Създадена е през 1995 година. Езикът позволява програмиране базирано на правила и може да се...
12 стр.

Релационни бази от данни

Какво представлява една от база данни? Както знаем, база от данни е организирана колекция от данни, използвана с цел моделиране на някакъв вид организация или организационен процес. Няма значение дали използваме хартия или компютърна софтуерна програма...