Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
14 стр.

Управленски информационни технологии

Обща дефиниция на информацията е данни, които са обработени, за да имат смисъл, но е важно е да се прави разлика между данни и информация. Данните са необработени факти и могат да бъдат под формата на числа или извадки, като дати или измервания....
12 стр.

Треска.Същност и значение.

Презентация относно същност и значение на треската, видове пирогени, стадии, температурни криви....
13 стр.

Двумерни масиви

Лекция на тема Двумерни масиви по Основи на Програмиране...
15 стр.

Видове травми и оказване на долекарска помощ

Презентация на тема видове травми и оказване на долекарска помощ....
21 стр.

Разработване на въпросници за маркетингови изледвания

Презентация за разработване на въпросници в маркетингови проучвания...
11 стр.

Алпинизъм

Алпинизмът е вид високопланински спорт. Някои го считат за хоби ....
21 стр.

Домашен следродилен патронаж - задачи на акушерката

Грижи за родилката и новороденото в домашни условия...
11 стр.

Маркетингови комуникации в туризма на предприятие

Курсова работа на тема: Възможности за развитие на маркетинговите комуникации на избрана туристическа фирма....
37 стр.

Общи профилактични и основни противоепидемични мерки

Профилактична и противоепидемична дейност. Общи санитарно-хигиенни мерки. Противоепидемични мерки в епидемичното огнище. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация....
13 стр.

Великотърновска област

Обща информация за Великотърновска област: - географско положение, граници, големина, стопанство, климат и релеф, туризъм, население, икономика, транспорт....