Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
11 стр.

Психология

Презентация по психолгия за магистри, специалност начална и предучилищна педагогика...
10 стр.

Наркотиците

Законът и наркотиците Законът, който урежда организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето,...
4 стр.

Психогиагностиката като наука

Психогиагностиката като наука - изследва въпросите на психодиагностицирането...
65 стр.

Развитие на личността в зряла възраст

Този материал може да послужи на студентите за подготовка по дисциплината Обща и възрастова психология...
23 стр.

Общуване и проблемите в общуването

Презентация за общуването и проблемите в него. Начини на общуване...
15 стр.

Въображение

Презентация на тема Въображение от конспеката по Психология...
8 стр.

Ресурси и ограничения на моя психилогичен тип за управление на стреса

Ресурси и ограничения на моя психилогичен тип за управление на стреса - курсова работа по Психология...
11 стр.

Екзистенциализъм

Биография на Мартин Хайдегер, Карл Ясперс и Жан-Пол Сартр и техните идеи и съчинения...
16 стр.

Решаване на конфликти

Решаване на конфликти в предучилищна и училищна зъзраст...
6 стр.

Личността в психологията

В документа е анализирано какво е личността от психологична гледна точка...