Филтрирай резултатите
1-10 от 111
9 стр.

Работа с текстови файлове на език "С"

Текстовият файл представлява последователност от символи, като всеки символ се съхранява в отделен байт...
16 стр.

Задача по C++

Програма, която разменя минимален и първи елемент в едномерен масив с n елемента...
6 стр.

Лабораторно упражнение по програмиране

Форматни спецификации за float променлива. Съставяне на блок-схема и алгоритъм за пресмятане на функция y=f(x)...
17 стр.

Локални променливи глобални променливи и Race Conditions

Локални променливи глобални променливи и Race Conditions в NI LabVIEW...
6 стр.

Задачи по програмиране на C#

Задачи за упражнение по Програмиране на езика C# на студенти, изучаващи дисциплината...
2 стр.

Упражнение по Интернет програмиране

Упражнението се състои от 7 задачи, от които две от тях са с а,б,в, а останалите със свободен отговор или се изисква да се напише код...
4 стр.

Решени задачи по програмиране на C++

Задачи/код на поставени задачи по програмиране на C++...
4 стр.

Курсова работа по ПИК2

Програма,която поддържа масив от цели числа. Програмата да има текстово меню, от което потребителят да може да избира следните операции за попълване на масива, проверка на елементи по стойност и за точен квадратен корен. Запис и четене от файл....
6 стр.

Програмиране на алгоритми за обработка на низове в C

Крайна редица от символи заградена с апострофи, наричаме символен низ. Броят на символите в редицата се нарича дължина на низа. Низ с дължина 0 определяме като празен. низ, който се съдържа в даден символен низ се нарича негов подниз...
3 стр.

Задача за преобразуване на масив

Дефинираме масив с n елемента. При въвеждане на число проверяваме дали е положително или отрицателно. Ако е положително се приравнява на 111, иначе се приравнява на 123...