Филтрирай резултатите
651-660 от 658
5 стр.

Гипсокартон

Гипсокартон - къде може да се използва, различни видове
5 стр.

Архитектура в Древен Рим

Архитектурата е една от тези черти в дадена култура, които я правят уникална и запазват мястото й в цялостната културна история
56 стр.

Архитектура на DEC

За постигане на концепцията за работа в реално време архитектурата на DEC се базира на стекова организация на всички механизми.
5 стр.

Да се състави карта на хидроизохипсите в мащаб 1:2000

Да се определи динамичния разход на потока Q за сечение B където: Да се изчисли водното количество B, което трябва да се изчерпва от строителния изкоп с дълбочина 6 m до пълното изсушаване на изкопа.
2 стр.

Видове конвейерни архитектури

Видове конвейерни архитектури....Особености на архитектура със свръхдълги инструкции ....Формат на инструкциите- VLIW се състои от комплект инстр. съпроводени с поле за синхронизация и управление..
6 стр.

Завладяващата архитектура на Древен Египет

Завладяващата архитектура на Древен Египет - реферат.
5 стр.

Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на усилена стоманобетонна греда

Схема на елемента...Опитни данни и първична обработка..Анализ на напрегнатото и деформирано състояние в сечение 2 на усилващата конструкция...