Филтрирай резултатите
1-10 от 161
15 стр.

Обработка на изключения (Тема 5 - Exception Handlers)

Концепции и терминология при обработка на изключения. Дефиниране на изключения. Повдигане на изключения. Изграждане на ефективна архитектура за управление на грешки...
19 стр.

Характеристика на програмния език Python

Тенденциите са такива, че търсенето на програмисти, работещи с Python, постоянно расте. Тази нарастваща популярност на езика до голяма степен се дължи на неговата простота, красота и ефективност...
20 стр.

Конфигуриране на нерелационна база данни чрез REDIS, базирана на Docker

Redis е хранилище за структура от данни в паметта, използвано като нералационна база данни, кеширана памет и съобщения, проектирано за висока производителност. Използването на Redis е удобен начин за проектирането на системи, тъй като размера на...
27 стр.

Курсов проект по ПЕ

Два въпроса и задача. "Да се дефинира базов клас за електронни компоненти зададени с номенклатурен номер, наименование (например — съпротивление, кондензатор и т.н.), стойност (например 50,100 и т.н.) и мерна единица (pF, oM и т.н.)" - и така нататък.
4 стр.

Курсова работа ПИК-2

Да се създаде програма, която въвежда информация за група студенти, без ср. успех; изчислява средния успех на всеки един от студентите; извежда фак. № и броя на студентите със среден успех над 4,00; намира фак. № на студента с най нисък успех...
18 стр.

Анализ и синтез на сигнали

Курсова задача по програмиране в средата на Мatlab...
10 стр.

Мобилно приложение за телефонни номера

Разработено мобилно приложение, което поддържа локална БД с телефонни номера. За всеки запис се пази: име, телефонен номер, допълнително описание на контакта. Да има функционалност за преглед, редакция и добавяне на контакт...
9 стр.

Курсова работа по непроцедурно програмиране

Решена курсова задача по непроцедурно програмиране. Трети курс...
46 стр.

JetPack Joyride game 2D

Курсова работа върху изграждането на 2D игра чрез Unity3D. Описани са всички стъпки от началото до края и C# кода необходим за комуникацията между играча и играта...
9 стр.

Обектно-ориентирано програмиране

Курсова задача по "Обектно-ориентирано програмиране" на С++...