Филтрирай резултатите
31-40 от 161
6 стр.

Изграждане на класова йерархия е основен механизъм за намаляване сложността на класовете и постигане на полиморфично поведение на обектите

Йерархията на унаследяване дефинира отношения тип-подтип между типовете класове. например, panda е тип bear, на свой ред bear е тип zooanimal. по същия начин и сортираният масив,и масив с проверка на ранга са типове intarray.
7 стр.

Създайте HTML страница, която позволява избор на цвета на символите и техния шрифт

Създайте HTML страница, която позволява избор на цвета на символите и техния шрифт.При всяко следващо зареждане на страницата да се активират последно избраните настройки...
25 стр.

Алгоритъм на дейкстра

Java програма, която демонстрира алгоритъма на Дейкстра за намиране на най-краткият път в ориентиран граф от даден начален възел до някой друг достъпен възел...
6 стр.

Курсова задача по програмиране - 2-ра част

Да се състави програма на С++ за нуждите на фирма, производител на дамски облекла, която поддържа следната информация...
13 стр.

UML - запазване и продажба на билети за кино

Поръчано ви е да проектирате система, която да облекчи работата на една от следните институции, организации, фирми и прочие. Не получавате друга информация и нямате специфични изисквания...
27 стр.

Структурно програмиране в PL/SQL. Програмни конструкции. Коментари. Променливи. Константи.

С експоненциалния растеж на web и на разнообразието на информация, която се предоставя, използването на навигационно-ориентирани браузъри за намиране на специфична информация в web, се превръща в почти невъзможно начинание...
31 стр.

Сложни софтуерни интегрирани системи. Основни понятия.

Софтуерът се превърна в централна част на един бързо растящ набор от приложения, продукти и услуги от всички сектори на икономическа активност...
21 стр.

Универсално дистанционно управление

Универсалното дистанционно управление е устройство с редица предимства пред обикновените дистанционни. То има има възможност да управлява повече от един уред...
24 стр.

Характеристики и приложение на JavaMail

JavaMail е набор от Apis които оформят система за e-mail. JavaMail осигурява платформено и протоколно независими библиотеки за създаване на e-mail приложения на базата на Java технологията...
10 стр.

Курсова работа по програмиране, част 1

Създайте програма, която изчислява корените на квадратното уравнение (a-3)x2-bx-(2/c)=0...