Филтрирай резултатите
11-20 от 161
8 стр.

Програмна реализация на асиметричния криптографски алгоритъм RSA

Криптографски методи за защита на информацията в бази данни...
6 стр.

Решена задача по програмиране

Да се създаде списък, съдържащ информация (име, пол, възраст, родители) за хората от един род. Да се напишат програмни фрагменти за намиране на средната възраст на мъжете в рода и извеждане името на най-малкото дете за зададен член на семейството...
5 стр.

Курсова задача по програмране

За група студенти са зададени име, ЕГН, фак. №, оценките по 10 дисциплини, среден успех...
9 стр.

Увод в програмирането С++

Съставяне на алгоритъм за решаване на задача. Описание. Писане на сорс код...
18 стр.

Обектно ориентирано програмиране

Ориентираното към агенти програмиране е предложение за нова парадигма в програмирането. Макар и ново, предложението се възползва от обширни предишни изследвания в областта на програмирането...
8 стр.

Работа в средата на MATLAB

Създаване на M-файл, в който се записва правоъгълна матрица "P=rand(n,m)", където "n" и "m" са броят на редовете и стълбовете съответно...
13 стр.

Курсова задача по ПИК 2

За група студенти са зададени име, ЕГН, фак.№, оценките по 10 дисциплини, среден успех. Да се създаде програма, използуваща подпрограми за: създаване на масив с информация за групата студенти, без да се въвежда среден успех...
4 стр.

Задача по програмиране

Даден е двумерен масив от цели числа с m реда и n стълба. Да се намери номерът на първия ред, в който всички елементи са равни...
14 стр.

Програмиране с Object Pascal и Delphi

Софтуерен продукт, реализиращ елементарен калкулатор и намиращ корените на квадратно уравнение...
22 стр.

Курсова работа по Обектно ориентирано програмиране

Класификацията да се продължи поне на още две нива. Да се състави йерархия от класове, отразяваща класификацията. Да се декларират съответните класове. Да се дефинира виртуална функция, която извежда характеристиките на обект от всеки клас на йерархията..