Филтрирай резултатите
41-50 от 161
8 стр.

Езици, автомати, изчислимост

Курсова работа по езици и автомати. Разработена от Русенски университет "Ангел Кънчев"...
4 стр.

Програмиране и използване на компютри

Програма с функция main() и избор чрез меню. Извеждане на справка за абонат по зададени от клавиатурата фамилия и телефонен номер (със запитване за нова справка...
5 стр.

Изследване на Бit Еrror Rate на ТАОКС с помощта на Мatlab

Изследва се влиянието на механичните вибрации на Bit Error Rate на ТАОКС, като за целта се изисква да се напише програма (алгоритъм) за пресмятането му. И след това се изкарват зависимостите в графичен вид...
11 стр.

Курсова работа по алгоритмизация и програмиране

По въведена стйност от клавиатурата (К), да се намери К-тия член на редицата: 1, 3, 7, 15, 31...и да се определи геометричната стойност на всички елементи до К, включително. Например: К=4 елемента е 15 Геометричната стойност на елементите е = 315...
3 стр.

Задача за раницата

Даден е куфар с обем V и неограничен брой предмета от N вида, всеки от които се характеризира с две числа - обем...
15 стр.

Курсова работа по програмни езици

Да се създаде клас, описващ опашка, в която се съхраняват целочислени стойности. Паметта за масива да се заделя чрез метод конструктор, съответно, премахването и чрез деструктор. Класът да съдържа методи за четене и запис на стойност в опашката...
6 стр.

Калкулатор на Delphi

Методика за разработване на калкулатор, език Delphi, за КСТ редовно, III курс...
60 стр.

Кратки примери с Matlab

Числено намиране на корени на уравнения и полиноми, програмиране в Matlab, графики, работа с матрици в Matlab. Решаване на системи линейни уравнения....
4 стр.

Програмна среда на С++

Работна среда на С++. Структура на С++ програма. Основите на програмиране на C++...
4 стр.

Курсова задача по програмиране

Курсова по програмиране 2C++ За група от М студента са зададени оценките по пет дисциплини (Анализ, Геометрия, Програмиране, Чертане и Физика)...